Reference

Seznam referenčních staveb

  • pouze některé specifické stavby silničního stavitelství, které jsou naší hlavní činností

2021

Seznam nejvýznamnějších staveb  2021

Město Česká Skalicetřída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice                                                                                                   
stavba : Infrastruktura Zlič - I.etapa -výstavba nového chodníku ze támkové dlažby,nový středový ostrůvek,
                                                                 místo pro přecházení, instalace VO, nová dešťová kanalizace
místo realizace : Česká Skalice 
období : 15.03.2021 - 11.05.2021                                                                                                                                                          
objem : 
2 139 992,86 Kč

Obec Slatina nad ÚpouSlatina n.Úpou 65                                                                                                
stavba : Cesta Mečov - oprava komunikace s živičným povrchem                                                          
místo realizace : Slatina n.Ú - Mečov
období : 03.05.2021 - 31.05.2021                                                                                                                                                          
objem : 
2 132 283,52 Kč

Obec DolanyDolany 32 , 552 01 Dolany                                                                                               
stavba : Zvýšení bezpečnosti (přechody) na komunikaci I/33 - přechody pro chodce včetně VO, chodníky ze zámkové dlažby,
                                                                                                          nové autobusové zastávky                                                                                                                      
místo realizace : Svinišťany, Čáslavky, Dolany
období : 24.7.2020 - 13.11.2020    lokalita Svinišťany
               12.2.2021 - 31.08.2021    lokalita Čáslavky
               15.3.2021 - 31.08.2021    lokalita Dolany
                                                                                                                                                         
objem : 
7 567 119,90 Kč

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezkatřída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice                                                                                                   
stavba : Stezka okolo V.N.Rozkoš-úsek 6  -oprava stávající komunikace živičným povrchem
místo realizace : z obce Šeřeč do obce Provodov
období : 24.08.2020 - 14.12.2020 a 15.3.2021 - 29.4.2021                                                                                                                                                         
objem : 
5 059 909,90 Kč

2020

Seznam nejvýznamnějších staveb  2020

CLITIA a.sRoháčova 188/37, Praha 3-Žižkov                                                                                                   
stavba : Parkoviště Schrothovy lázně -nové parkoviště ze žulové dlažby a příjezd s živičným povrchem
místo realizace : Lázně Lipová
období : 06.04.2020 - 09.06.2020                                                                                                                                                            
objem : 
5 006 248,00 Kč

Město Česká Skalicetřída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice                                                                                                   
stavba : Revitalizace Husova náměstí -oprava zpevněných ploch, nové vedení cest (pěší komunikace), chodníky
                                                                 ze zámkové dlažby, přechody pro chodce včetně ostrůvků, nové vodní prvky / závlaha../,
                                                                 obnova zeleně, veřejné osvětlení, nové lavičky, rekonstrukce kašny, nové parkovací plochy, vodovodní a kanalizační přípojky
místo realizace : Česká Skalice 
období : 05.02.2020 - 30.11.2020                                                                                                                                                           
objem : 
19 760 367,00 Kč

Superdiskont, s.r.o.Dobronická 986/35, 142 00 Praha 4-Libuš                                                                                                   
stavba : Terénní úpravy a zpevněné plochy Volovka -zpevněné plochy/komunikace s živičným povrchem, parkoviště ze
                                                                                          zámkové dlažby, vsakovací objekt, kanalizace
místo realizace : Volovka
období : 08/2019 - 29.11.2019 a 20.4.2020 - 30.10.2020                                                                                                                                                            
objem : 
3 977 188,75 Kč

LOSENICKÝ - polygrafický závod s.r.o.Náchodská 2100, 549 01 Nové Město nad Metují                                                                                       
stavba : Rekonstrukce zpevněných ploch -  zpevněné plochy oprava živičným povrchem, nové vedení cest (pěší komunikace) ,
                                                                         chodníky ze zámkové dlažby
místo realizace : Nové Město n.M.
období : 22.07.2020 - 30.10.2020                                                                                                                                                           
objem : 
3 116 297,80 Kč

Město Česká Skalicetřída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice                                                                                                   
stavba : Infrastruktura rodinných domů ADAM -výstavba nové komunikace propojující neprůjezdnou část komunikace v ulici Švermova a
                                                                                    Zahradní, výstavba nového chodníku ze zámkové dlažby, instalace VO
místo realizace : Česká Skalice 
období : 18.09.2020 - 17.12.2020                                                                                                                                                          
objem : 
4 657 966,26 Kč

 

2019

Seznam nejvýznamnějších staveb  2019

Město Česká Skalicetřída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice                                                                                                   
stavba : zhotovení chodníku s mlatovým povrchem
místo realizace : Ratibořice 
období : 21.05.2019 - 30.06.2019                                                                                                                                                            
objem : 
1 157 461,33 Kč

Městys Velké Poříčí náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí                                                                                                  
stavba : Oprava místní komunikace ulice Martincova                                                                                                                           
místo realizace : Velké Poříčí   
období : 28.03.2019 - 16.05.2019                                                                                                                                                             
objem : 
1 890 135,96 Kč  

Městys Velké Poříčí náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí                                                                                                  
stavba : Stavební úpravy Krausovy ulice a prostranství před MŠ /etapy                                                                                                                       
místo realizace : Velké Poříčí   
období : 31.2017 - 26.08.2019                                                                                                                                                             
objem :
4 892 832,22 Kč

FARMET a.s. Jiřinkova 276, 552 03 Česká Skalice                                                                                                  
stavba : Rozšíření zpevněných, expedičních, skladovacích a parkovacích ploch - I.etapa                                                                                                                           
místo realizace : Česká Skalice  
období : duben 2019 - 10.08.2019                                                                                                                                                             
objem : 
2 894 859,30 Kč  

Obec Hořičky, 552 05 Hořičky č.p.4                                                                                                   
stavba : Oprava místní komunikace                                                                                                                            
místo realizace : Hořičky    
období : 04.07.2019 - 30.09.2019                                                                                                                                                             
objem : 
2 024 360,45 Kč  

Obec Černčice, Černčice 8, 549 01 Nové Město n.M.                                                                                                
stavba : Oprava komunikací                                                                                                                            
místo realizace : Černčice    
období : 03.09.2019 - 30.09.2019                                                                                                                                                              
objem : 
1 469 822,02 Kč  

Obec Jasenná,  552 22 Jasenná 68                                                                                                   
stavba : chodníky při silnici III/30815
místo realizace : Jasenná
období : 15.10.2018 - 15.11.2019                                                                                                                                                              
objem :
10 024 518,65 Kč

2018

Seznam nejvýznamnějších staveb  2018

AGRO CS Říkov,  552 03 Říkov 265                                                                                                   
stavba : oprava ploch s živičným povrchem
místo realizace : Smiřice 
období : duben - 31.05.2018                                                                                                                                                              
objem : 
1 146 134,00 Kč

AGRO CS Říkov,  552 03 Říkov 265                                                                                                   
stavba : oprava ploch s živičným povrchem, opěrná zeď
místo realizace : Jaroměř
období : 27.8.2018 - 17.10.2018                                                                                                                                                              
objem : 
3 924 146,00 Kč

Obec Jasenná,  552 22 Jasenná 68                                                                                                   
stavba : chodníky ze zámkové dlažby
místo realizace : Jasenná
období : 01.03.2018 - 30.06.2018                                                                                                                                                              
objem : 
2 465 006,85

Industrial PARK CK s.r.o.,  549 41 Lhota za Červeným Kostelcem 427                                                                                                  
stavba : parkoviště s živičným povrchem, dešťová kanalizace
místo realizace : Lhota za Červeným Kostelcem
období : 13.08.2018 - 03.09.2018                                                                                                                                                             
objem : 
1 404 551,00 Kč

Městys Nový Hrádek,  Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek                                                                                                  
stavba : kanalizace, komunikace z živičného povrchu, chodníky ze zámkové dlažby,vodovod
místo realizace : Nový Hrádek
období : 05/2017 - 07/2017 a 05/2018 - 09/2018                                                                                                                                                             
objem :  4 555 066,00 Kč

2017

Seznam nejvýznamnějších staveb  2017

Obec Nahořany, 549 07 Nahořany čp.76                                                                                                   
stavba : chodníky ze zámkové dlažby, veřejné osvětlení, oprava asfaltové/živičné plochy
místo realizace : Nahořany   
období : 04.09.-29.10.2017                                                                                                                                                              
objem : 
1 995 273,63 Kč

Město Česká Skalice, třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice                                                                                                   
stavba : chodníky ze zámkové dlažby
místo realizace : Česká Skalice  
období : 14.08.-31.10.2017                                                                                                                                                              
objem : 
1 855 080,50 Kč

BN International, s.r.o, Křenkova 283, 552 03 Česká Skalice                                                                                                   
stavba : komunikace ze zámkové dlažby, oplocení
místo realizace : Česká Skalice  
období : 15.08.-31.10.2017                                                                                                                                                              
objem : 
1 859 937,00 Kč

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice                                                                                                   
stavba : plochy s živičným povrchem a recyklátem, oplocení
místo realizace : Říkov  
období : 09-10/2017                                                                                                                                                             
objem : 
17 055 340,00 Kč

Karsit Holding s.r.o., Jaromírova 91, 551 01 Jaroměř                                                                                                   
stavba : komunikace ze zámkové dlažby včetně obrub, oprava živičných a panelových ploch
místo realizace : Jaroměř 
období : 04-06/2017,  10/2017                                                                                                                                                              
objem : 
2 071 819,00 Kč

HOME RICHARD & SONS CZ s.r.o., Náchodská 753, 549 41 Červený Kostelec
stavba : plocha ze zámkové dlažby včetně obrub, dešťová kanalizace, vsakovací objekt
místo realizace : Červený Kostelec 
období : 12.06.-30.09.2017,  12/2017                                                                                                                                                              
objem : 
3 200 308,88 Kč

Obec Studnice, 549 48 Studnice čp.1
stavba : oprava komunikací s živičným povrchem včetně obroubení, veřejné osvětlení,
              chodníkové přejezdy a chodníky ze zámkové dlažby
místo realizace : Studnice 
období : 01.09.-30.11.2017                                                                                                                                                             
objem : 
2 758 454,71 Kč

2016

Seznam nejvýznamnějších staveb  2016

Obec Hořičky, 552 05 Hořičky č.p.4                                                                                                   
stavba : Křižovatka na Hořičkách a chodník u OÚ na Hořičkách                                                                                                                            
místo realizace : Hořičky    
období : 30.03. - 20.04.2016                                                                                                                                                              
objem :
508 141,00 Kč  

Městys Velké Poříčí náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí                                                                                                  
stavba : Revitalizace náměstí Velké Poříčí - Parkoviště za tělocvičnou                                                                                                                           
místo realizace : Velké Poříčí   
období : 09.11.2015 - 31.05.2016                                                                                                                                                             
objem :
2 175 353,00 Kč  

Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod                                                                                                      
stavba : Stavební úpravy zpevněných ploch nádvoří Vak Náchod a.s. II.etapa                                                                                                                            
místo realizace : Náchod      
období : 14.04.-06.05.2016                                                                                                                                                              
objem :
581 252,00 Kč  

ATAS elektromotory Náchod, a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod                                                                                                      
stavba : Oprava asfaltového povrchu dvora a vozovky za mostem                                                                                                                            
místo realizace : Náchod      
období : 29.06.-05.08.2016                                                                                                                                    
objem :
2 183 547,00 Kč  

STYLBAU,s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
stavba : Oprava komunikací Gumotex a.s. OZ Tanex, Plasty - Fáze 2-6                                                                                                                            
místo realizace : Jaroměř      
období : 01.05. - 30.09.2016                                                                                                                                    
objem :
14 168 219,00 Kč  

Město Stárkovč.p.82,Stárkov
stavba : Stavba obytná zóna-komunikace                                                                                                                           
místo realizace : Stárkov    
období : září-listopad 2016                                                                                                                                    
objem :
1 453577,00 Kč  

2015

Seznam nejvýznamnějších staveb  2015

Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod                                                                                                      
stavba : Stavební úpravy zpevněných ploch nádvoří Vak Náchod a.s.                                                                                                                            
místo realizace : Náchod      
období : březen / květen                                                                                                                                                              
objem :
665 828,00 Kč                                             

REPON spol.s r.o., Ve Stromkách 371, 252 42 Vestec
stavba : Oprava příjezdové cesty do areálu včetně nové vrstvy asfaltu a zámkové dlažby -II.etapa 
místo realizace : Nové Město nad Metují
období : říjen 2014 / květen 2015
objem : 1 826 902,00 Kč

STYLBAU,.s. r.o., Pardubická 118, 500 04 Hradec Králové
stavba :  Komunikace, zpevněné plochy včetně uličních vpustí, šachet, dešťové kanalizace
místo realizace : Červený Kostelec - sběrný dvůr
období : duben / květen
objem :  2 319 610,00 Kč

ZVU Strojírny, a.s.,Pražská třída 322/4, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
stavba :  Zpevněné plochy ze štěrku a asfaltového recyklátu
místo realizace : Hradec Králové
období : červenec
objem :  1 254 487,00 Kč

Možíš Karel, Vlčkovice 63, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší
stavba : Zemní práce, panelové plochy včetně terénních úprav
místo realizace : Vlčkovice
období : květen / červen
objem :  1 422 197,00 Kč

ZD Dolany, Dolany 57, 552 01 Dolany
stavba : Živičná oprava nájezdů, překopů, oprava dešťové kanalizace, oprava okálů a živ.nájezdu,
                 výměna panelové plochy
místo realizace : ZD Dolany-Svinišťany
období : 24.08.2015 – 07.10.2015
objem :  1 135 138,00 Kč

Město Teplice nad Metují, Roosveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují
stavba : Oprava živičných ploch z asfaltu
místo realizace : Teplice, Kvaček, Dědov, Lachov
období : 14.10.-30.10.2015
objem :  1 761 256,00 Kč

Obec Slavětín n.M., Slavětín nad Metují 83, 549 01 Nové Město
stavba : Zhotovení chodníku ze zámkové dlažby a oprava veřejného osvětlení
místo realizace : Slavětín nad Metují
období : 24.8.-19.10.2015
objem :  801 110,00 Kč

DUO Opočno, Na Olivě 467, 517 73 Opočno
stavba : Manipulační,skladová a odstavná plocha na pozemku 1311/1, 1311/2 a 1309/2
místo realizace : DUO Opočno
období : 09.10.-15.12.2015
objem :  3 940 954,00 Kč

STYLBAU s.r.o.,Pardubická 118, 500 04 Hradec Králové
stavba :živičné komunikace, chodníky a parkoviště ze zámkové dlažby
místo realizace : MESA PARTS Vysokov
období : 15.8.2015 - 15.1.2016
objem :  7 051 504,00 Kč

2014

Seznam nejvýznamnějších staveb  2014

Ing.Jan Harant, Husovo nám 49, 552 03 Česká Skalice
stavba : Infrastruktura RD ADAM SO 01
místo realizace : Česká Skalice 
období : červen / srpen
objem : 1 749 283,00 Kč             

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
stavba : Oprava živičných ploch na kompostárně Jaroměř                                                                                                                           
místo realizace : Jaroměř  
období : srpen / listopad                                                                                                                                                                                         
objem
: 3 730 514,00 Kč                   

Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují                                                                                                  
stavba : Opravy komunikací 2014                                                                                                                             
místo realizace : Teplice nad Metují       
období : září / říjen                                                                                                                                                                 
objem
: 2 345 329,00 Kč               

Obec Česká Čermná, 549 21 Česká Čermná                                                                                                                    
stavba : Rekonstrukce komunikace u Franců                                                                                                                        
místo realizace : Česká Čermná    
období : 2014                                                                                                                                                                            
objem
: 941 370,00 Kč                  

ELEKTROCOMP spol.,s.r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice                                                                                                      
stavba : Zpevněné plochy a živičné opravy  ELEKTROCOMP                                                                                                                       
místo realizace : Česká Skalice  
období : červen / červenec / srpen / prosinec                                                                                                                                                                                
objem
: 6 169 052,00 Kč              

Město Hostinné, náměstí 69, 543 71 Hostinné                                                                                                                  
stavba : Oprava komunikačních zpevněných ploch u budovy polikliniky v Hostinném                                                   
místo realizace
: Hostinné                
období : červen / červenec                                                                                                                                                                        
objem
: 1 279 769,00 Kč                   

IZOMAT s.r.o., Stolín 71, 549 41 Červený Kostelec                                                                                                        
stavba : Opravy komunikací a ploch v areálu firmy                                                                                                                           
místo realizace : Červený Kostelec       
období :  listopad                                                                                                                                                     
objem
: 1 052 190,00 Kč                    

Obec Říkov, Říkov 52,552 03 Česká Skalice                                                                                                                    
stavba : DTI v lokalitě nad Mlýnem v Říkově                                                                                                             
místo realizace
: Říkov       
období : 2014                                                                                                                                                                                                 
objem
: 841 151,00 Kč                     

STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové                                                                                                                   
stavba : Příprava hasičské zbrojnice – stavební práce                                                                                                            
místo realizace : Pohoří          
období : červen / září                                                                                                                                                                                  
objem
: 780 749,00 Kč                     

STYLBAU s.r.o., Pardubická 118, 500 04 Hradec Králové                                                                                                                        
stavba : Oprava asfaltové plochy                                                                                                                               
místo realizace : Česká Skalice Farmet   
období : květen / červen                                                                                                                                                                
objem
: 739 261,00 Kč                     

2013

Seznam nejvýznamnějších staveb  2013

Náchod
stavba : Přístavba haly Batist s.r.o. komunikace a zpevněné plochy
místo realizace : Průmstav Náchod
období : červenec / srpen
objem: 2 177 000,00 Kč

Obec Studnice
stavba : Komunikace Starkoč
místo realizace :Starkoč
období : 10/2012 - 07/2013
objem: 2 108 000,00 Kč     

Česká Skalice                                                                                                                                                                     
stavba :
Bezpečnostní přeliv na náhonu k MVE                                                                                                                               
místo realizace : AGRO CS.a.s.                                                                                                                                 
objem : 832 000,00 Kč                                                                                                                                                           
období :
11/2012 – 06/2013

Obec Říkov                                                                                                                                                                      
stavba : 
Oprava veřejného prostranství, oprava komunikace a ploch                                                                                                                              
místo realizace : Říkov                                                                                                                                
objem : 1 066 206,00 Kč                                                                                                                                                            
období :
 červenec / srpen

KARSIT AGRO                                                                                                                                                                      
stavba : Živičný povrch v silážních žlabech                                                                                         
místo realizace : Hřibojedy                                                                                                                                 
objem : 758 405,00 Kč                                                                                                                                                            
období : 
červenec / srpen

Obec Říkov                                                                                                                                                                      
stavba : 
Sportovní hřiště                                                                                                                             
místo realizace : Říkov                                                                                                                                
objem : 515 494,00 Kč                                                                                                                                                            
období : 
srpen

Náchod                                                                                                                                                                          
stavba : Zpevněné plochy ze zámkové dlažby, zemní práce                                                                    
místo realizace : Alistar s.r.o.                                                                                                                                 
objem : 995 715,00 Kč                                                                                                                                                                 
období : srpen / září

Teplice nad Metují                                                                                                                                                                      
stavba :
Rekonstrukce asfaltové komunikace                                                                                                                    
místo realizace : MOBIKO plus a.s.                                                                                                                       
objem : 3 241 000,00 Kč                                                                                                                                                                  
období : srpen / září

Doudleby nad Orlicí                                                                                                                                                                       
stavba :
 Živičné opravy                                                                                                                                 
místo realizace : AGROPODNIK ORLICE a.s                                                                                                          
objem :
 891 146,00 Kč                                                                                                                                                                 
období : září / říjen

Nahořany                                                                                                                                                                            
stavba :
Opravy komunikací, panelová plocha                                                                                       
místo realizace :
Nahořanská a.s.                                                                                                                          
objem :
1 431 574,00 Kč                                                                                                                                                                  
období : říjen / listopad

Česká Skalice                                                                                                                                                                            
stavba :
 Asfaltová příjezdová komunikace, parkoviště ze zámkové dlažby,kanaliz.dešťová
místo realizace : Společenství vlastníků jednotek Nerudova,Česká Skalice                                                                         
objem : 2 300 165,00 Kč  
období : září / říjen

Ing.Harant, Česká Skalice                                                                                                                                                                            
stavba :
 Infrastruktura RD ADAM
místo realizace : Česká Skalice                                                                          
objem : 1 678 461,00 Kč  
období : 11/2013 - 01/2014

2012

Seznam nejvýznamnějších staveb  2012

Červený Kostelec
stavba : Zemní práce, násypy, zpevněné plochy, komunikace, kanalizace, zemní však z boxů Wavin
místo realizace : HOME RICHARD & SONS CZ s.r.o.
období : květen / září
objem: 4 620 000,00 Kč

Obec Říkov
stavba : Zhotovení nového chodníku ze zámkové dlažby
místo realizace : Říkov
období : červen / červenec
objem: 781 643,00 Kč

Náchod
stavba : Kanalizace, vodovod, štěrkové plochy
místo realizace : Intergraf s.r.o.
období : srpen / říjen
objem: 817 186,00 Kč     

Zdeněk Křička
stavba : Komunikace k jezu na řece Labe
místo realizace : u řeky Labe
období : červenec / prosinec
objem: 791 062,00 Kč      

Nový Hrádek
stavba : Inženýrské sítě pro výstavbu RD Na Farách
místo realizace : Městys Nový Hrádek
období : květen / listopad
objem: 2 844 897,00 Kč

Jaroměř
stavba :
Oprava asfaltového hřiště vč.umělého povrchu, dodání a osazení sport.vybavení, nové oplocení
místo realizace : ZŠ Boženy Němcové
období : 07/2011 - 05/2012
objem: 1 270 591,00 Kč      

 

 

                                                 

Kontaktujte nás