Recyklace

Uložení odpadu na recyklační středisko

Ceník 2023

Kód odpadu

Materiál

M.J.

Cena bez DPH 21%

170101

Beton (bez příměsí)

t

200 Kč

170102

Cihly

t

400 Kč

170103

Tašky a keramické výrobky

t

400 Kč

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

ker. výrobků

t

400 Kč

170302

Asfaltové směsi

t

400 Kč

170504

Zemina a kamení

t

400 Kč

170508

Štěrk ze železničního svršku

t

200 Kč

 

* Stavební odpady s příměsí (plast, dřevo, lepenka,…) nebudou převzaty ani uloženy na recyklační středisko.
* Pokud bude při kontrole odpadu zjištěno, že obsahuje výše uvedené příměsi, bude původci odpadu automaticky účtováno 3500Kč/t (přebrání a odvoz na skládku komunálního odpadu)

* Výkopové zeminy s příměsí jílu se nepřijímají.

* Původce odpadu prohlašuje, že materiál (odpad) neobsahuje nebezpečné látky.

* Ceny mohou být během roku aktualizovány, platný je vždy aktuální ceník uvedený na www.speldasro.cz

 

Otvírací doba: leden-únor po telefonické domluvě

                        březen-prosinec 7 – 15hod

Kontakt:  Kamila Hanušová 602 379 096, email: speldasro@seznam.cz

                 Pavel Kozák 605 780 269

 

Prodej recyklátů

Ceník 2023

Kód odpadu

Materiál

M.J.

Cena bez DPH 21%

1002

Betonový recyklát, frakce 0-63

t

220 Kč

1010

Směsný recyklát, frakce 0-63

t

150 Kč

1302

Asfaltový recyklát, frakce 0-63

t

250 Kč

1402

Tříděná zemina

m3

400 Kč

 

* aktuální sortiment a množství je nutno ověřit předem telefonicky

* při větším odběru je možné poskytnout množstevní slevu

 

Otvírací doba: leden-únor po telefonické domluvě

                        březen-prosinec 7 – 15hod

 

Kontakt:  Kamila Hanušová 602 379 096, email: speldasro@seznam.cz

                 Pavel Kozák 605 780 269

 

Kontaktujte nás