Historie a současnost

Historie

Naše firma byla založena pod názvem Karel Špelda - pozemní komunikace v roce 1992 jako malý subjekt zaměřený na stavební práce silničního stavitelství menšího rozsahu (chodníky, zámkové dlažby, odvodnění, místní komunikace).

V roce 2010 došlo ke změně názvu a právní subjektivity firmy na ŠPELDA s.r.o.

V současné době naše firma disponuje zkušeným kolektivem pracovníků, strojním vybavením a dílenským zázemím k provádění malých a středně velkých silničních staveb a objektů s tím spojených. Její zkušenost a spolehlivost dokazuje to, že bez reklamací, závad a v řádných termínech provedla již desítky těchto staveb. Zejména pro obce, města, firmy i jako subdodavatel svých partnerů, především v Králové Hradeckém kraji.

Čím se zabýváme?

Zabýváme se prováděním dopravních staveb (silniční stavitelství).

 • místní komunikace, parkoviště
 • zpevněné plochy, štěrkové cesty
 • rekonstrukce zpevněných ploch průmyslových a firemních areálů
 • kompletní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů
 • výstavba a rekonstrukce polních a lesních cest
 • cyklostezky a chodníky
 • sportovní areály, víceúčelová hřiště, dopravní hřiště
 • zámkové dlažby, asfaltové plochy, panelové plochy
 • objekty, které souvisejí s těmito stavbami (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení)
 • odvodnění, propustky
 • opěrné zdi, palisády
 • kamenné, žulové dlažby

Vedlejší činností je obchodní činnost

Kontaktujte nás