Rekonstrukce zpevněných ploch průmyslových areálů

Rekonstrukce, opravy zpevněných ploch a komunikací v průmyslových areálech jsou naší hlavní činností. 

Doporučíme Vám konstrukci vozovky dle provozního zatížení. Pomůžeme Vám s výběrem krytu komunikace. (asfalt, dlažby, panely, žula, štěrky, beton atd.)

Výškově zaměříme celý areál a navrhneme podélné a příčné sklony, tak aby dešťové vody z komunikací a ploch byly co nejlépe odváděny. (ušetříte za projekt)

Opravíme nebo zhotovíme nové inženýrské sítě - VODA, KANALIZACE, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, ELEKTRICKÉ VEDENÍ (práce provádíme sami bez subdodávek)

Výhodou naší firmy je, že při provádění stavebních prací je vždy jeden z majitelů firmy, který zajistí rychlý a kvalitní průběh stavby ke spokojenosti našich zákazníků.

Fotogalerie

Kontaktujte nás