Asfaltové opravy

Provádíme kompletní asfaltové opravy komunikací.

Řezání živičného krytu, vybourání a odvoz materiálu, podsyp a zhutnění, asfaltová pokládka, zalití spár asfaltovou zálivkou s podrcením.

Fotogalerie

Kontaktujte nás